Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

BIP FB Tarcza
Godło RP

Służę jak Orsza

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Kadra pedagogiczna na czele z Dyrektorem dąży do stworzenia szkoły środowiskowej, działającej w pełnej integracji ze środowiskiem, przy współpracy rodziców i innych mieszkańców wsi, działającej nie tylko z uwagi na korzyść własną, ale też ze względu na korzyści, które może odnieść środowisko lokalne.

Jak zaczęła się nasza, jako Szkoły, praca nad zaktywizowaniem środowiska lokalnego w kierunku integracji i uzyskiwania obopólnych korzyści? Ważną rolę odegrał tu Dyrektor Krzysztof Sulerzycki, który swoją wizją szkoły środowiskowej zaraził grono pedagogiczne i mieszkańców wsi. Początkowo w określone działania włączyli się głównie członkowie Rady Rodziców, z czasem jednak pozyskaliśmy do współpracy duże grono rodziców i innych mieszkańców wsi, z których dzieci uczęszczają do naszej Szkoły.

Obecnie na stałe już zadomowiły się w naszych przedsięwzięciach następujące działania:

Warto też nadmienić, iż zarówno uczniowie, jak i pracownicy Szkoły podejmują się zadań związanych z zagospodarowaniem czy porządkowaniem terenu wsi. Przykładem tego typu działań jest chociażby zaangażowanie się uczniów i nauczycieli w renowację wiat na przystankach autobusowych na terenie wsi.

Wszystkie te i inne pomniejsze działania sprawiają, że coraz częściej mieszkańcy wsi są wykonawcami, ale też i pomysłodawcami pewnych inicjatyw, mających na celu dobro Szkoły, wzrost jej możliwości finansowych, wzbogacenie jej oferty edukacyjnej i wychowawczej. Istotne zaś jest to, że w inicjatywach tych uczestniczą nie tylko rodzice dzieci uczących się w Zespole Szkół, ale również inni mieszkańcy wsi.

Swego czasu rodzice urzeczywistnili powstanie pracowni komputerowej. Zorganizowali "pochód" przez najbliższe wsie, zbierając fundusze na komputery. Wynik tej akcji był imponujący, biorąc pod uwagę niewysoki standard życia wielu mieszkańców. Za zebrane pieniądze kupili aż 5 komputerów.

W planach na przyszłość mieści się budowa sali gimnastycznej i boiska sportowego "z prawdziwego zdarzenia" - oczywiście do użytkowania nie tylko przez uczniów. Zostało zmodernizowane istniejące boisko oraz powstała świetlica szkolna.

Rodzice mają również znaczący wpływ na treści zawarte w Programie Wychowawczym oraz zakres i tematykę organizowanych zajęć pozalekcyjnych.

W roku szkolnym 2011/2012 Stowarzyszenie Q PRZYSZŁOŚCI, działające w Wałdowie Szlacheckim, realizowało na rzecz Szkoły projekt "W naszej szkole dzieci się nie nudzą".

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było wyrównywanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej z Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim poprzez zwiększenie ich dostępu do zajęć artystycznych wspierających ich wszechstronny rozwój.

Wartość projektu: 46.510,00 zł.

W ramach projektu uczniowie mogli korzystać bezpłatnie z następujących form:

Ze środków pieniężnych projektu zakupiony został zestaw nagłaśniający o wartości 3 tys. zł, kamera za 1.5 tys.zł, materiały na kostiumy do przedstawień teatralnych oraz sfinansowano wynajem sali w Teatrze i wynagrodzenia dla instruktorów.

W grudniu 2011r. uczniowie wystawili w grudziądzkim Teatrze widowisko pt. "Dziewczynka z zapałkami czyli opowieść od serca" dla mieszkańców gminy, w lutym 2012r. dla uczniów Szkoły kabaret o równości płci "W sądzie". 19 maja 2012r. odbyło się widowisko pt. "Gdyby nie Ty Warszawo...", podczas którego uczestnicy wszystkich kół zaprezentowali swoje osiągnięcia.

Od 2015r. Szkoła współpracuje z Fundacją Pierwsze Skrzypce, której założycielem i Prezesem jest członek szkolnej Rady Rodziców - P. Rafał Łucki. Fundacja m.in. pomogła w organizacji i częściowo sfinansowała warsztaty teatralno - muzyczne, które odbyły się w Szkole w dniach 25-30 czerwca 2016r.

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy"

Wałdowo Szlacheckie 57

86-302 Grudziądz

woj. kujawsko - pomorskie