FB BIP
 
OGŁOSZENIA
 
NOWOŚCI NA STRONIE
 
NAJNOWSZE ZDJĘCIE
W galerii
znajduje się
10303 fotografii
posegregowanych
latami
lub w albumach
tematycznych...

 
Nawigacja
Wszystko o Szkole   Dokumenty szkolne


Dokumenty szkolne
Podstawowe dokumenty określające zasady funkcjonowania Szkoły:Statut Zespołu Szkół im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim


Wewnątrzszkolny System Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych i Zachowania Uczniów


Program Wychowawczo - Profilaktyczny "Służę jak Orsza"


Zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2017/2018


Plan lekcji w roku szkolnym 2017/2018

  • Plan pracy Szkoły
  • Plan nadzoru pedagogicznego
  • Kryteria oceny pracy nauczyciela
  • Regulamin działania Rady Pedagogicznej
  • Plan pracy Rady Pedagogicznej
  • Regulamin dyżurów nauczycielskich
  • Regulamin działania Samorządu Uczniowskiego
  • Plan pracy Samorządu Uczniowskiego


Regulamin biblioteki szkolnej


Regulamin świetlicy szkolnej


Regulamin pracowni komputerowej


Regulamin pracowni chemicznej


Regulamin pracowni technicznej


Regulamin sali gimnastycznej


Regulamin organizacji wycieczek (rajdów, biwaków)


Ponadto:Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim


Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw i innych druków szkolnych
Tel.: (56) 46 82 777
Email: zs_orsza@op.pl
Logowanie
Nazwa
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło