FB BIP
 
OGŁOSZENIA
 
NOWOŚCI NA STRONIE
 
NAJNOWSZE ZDJĘCIE
W galerii
znajduje się
10303 fotografii
posegregowanych
latami
lub w albumach
tematycznych...

 
Nawigacja
Wszystko o Szkole   Współpraca ze środowiskiem lokalnym


Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Kadra pedagogiczna na czele z Dyrektorem dąży do stworzenia szkoły środowiskowej, działającej w pełnej integracji ze środowiskiem, przy współpracy rodziców i innych mieszkańców wsi, działającej nie tylko z uwagi na korzyść własną, ale też ze względu na korzyści, które może odnieść środowisko lokalne.
Jak zaczęła się nasza, jako Szkoły, praca nad zaktywizowaniem środowiska lokalnego w kierunku integracji i uzyskiwania obopólnych korzyści? Ważną rolę odegrał tu Dyrektor Krzysztof Sulerzycki, który swoją wizją szkoły środowiskowej zaraził grono pedagogiczne i mieszkańców wsi. Początkowo w określone działania włączyli się głównie członkowie Rady Rodziców, z czasem jednak pozyskaliśmy do współpracy duże grono rodziców i innych mieszkańców wsi, z których dzieci uczęszczają do naszej Szkoły.
Obecnie na stałe już zadomowiły się w naszych przedsięwzięciach następujące działania:
 • ogólnoszkolne zebrania rodziców i pracowników Zespołu Szkół, połączone z wydarzeniami kulturalnymi, przygotowanymi przez uczniów przy pomocy nauczycieli i rodziców; m.in. odbyły się przedstawienia 'teatralne': "Dziady" wg A. Mickiewicza, "Balladyna" wg J. Słowackiego, "Pan Tadeusz" wg A. Mickiewicza, inscenizacje bajek w wykonaniu młodszych uczniów;
 • przedstawienia teatralne, odbywające się w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu;
 • uroczystości religijno - patriotyczne - m.in. montaże słowno - muzyczne, prezentowane w Kościele parafialnym w Sarnowie przy okazji Święta Niepodległości, "Katyńska Droga Krzyżowa" - uroczystość związana z posadzeniem Dębu Pamięci płk Konstantemu Druckiemu-Lubeckiemu, zamordowanemu w Bykowni;
 • imprezy kulturalne - m.in. koncerty poezji i muzyki - jesienne oraz bożonarodzeniowe lub noworoczne, łączone z koncertami zewnętrznych artystów, np. męskiego chóru "Echo" z Grudziądza; organizowane są też wyjazdy do instytucji kulturalnych, np. chętni uczniowie i rodzice mieli okazję oglądać musical "Skrzypek na dachu" oraz operę "Nabucco" w Państwowej Operze Nova w Bydgoszczy czy sztukę teatralną "Damy i huzary" w Teatrze im. Wiliama Horzycy w Toruniu;
 • ogniska integracyjne dla dzieci, pracowników Zespołu Szkół i mieszkańców wsi; warto tu zaznaczyć, iż kiełbaski przeznaczone do pieczenia w ognisku są przekazywane nieodpłatnie przez właścicielkę sklepu spożywczego we wsi;
 • bale karnawałowe dla dzieci, na które zapraszani są nie tylko uczniowie Szkoły, ale wszystkie chętne dzieci ze wsi;
 • zabawy karnawałowe dla dorosłych mieszkańców wsi, bez względu na to, czy ich dzieci uczęszczają do naszej szkoły;
 • wszelkie uroczystości szkolne, na które zawsze zapraszani są przedstawiciele środowiska lokalnego;
 • biwaki szkolne, wspólnie organizowane przez nauczycieli i rodziców; również opiekę nad uczniami podczas biwaków sprawują częściowo rodzice;
 • giełdy towarowe (ozdoby świąteczne, znicze itp.), na które Szkoła nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia.

Warto też nadmienić, iż zarówno uczniowie, jak i pracownicy Szkoły podejmują się zadań związanych z zagospodarowaniem czy porządkowaniem terenu wsi. Przykładem tego typu działań jest chociażby zaangażowanie się uczniów i nauczycieli w renowację wiat na przystankach autobusowych na terenie wsi.
Wszystkie te i inne pomniejsze działania sprawiają, że coraz częściej mieszkańcy wsi są wykonawcami, ale też i pomysłodawcami pewnych inicjatyw, mających na celu dobro Szkoły, wzrost jej możliwości finansowych, wzbogacenie jej oferty edukacyjnej i wychowawczej. Istotne zaś jest to, że w inicjatywach tych uczestniczą nie tylko rodzice dzieci uczących się w Zespole Szkół, ale również inni mieszkańcy wsi.
Swego czasu rodzice urzeczywistnili powstanie pracowni komputerowej. Zorganizowali "pochód" przez najbliższe wsie, zbierając fundusze na komputery. Wynik tej akcji był imponujący, biorąc pod uwagę niewysoki standard życia wielu mieszkańców. Za zebrane pieniądze kupili aż 5 komputerów.
W planach na przyszłość mieści się budowa sali gimnastycznej i boiska sportowego "z prawdziwego zdarzenia" - oczywiście do użytkowania nie tylko przez uczniów. Zostało zmodernizowane istniejące boisko oraz powstała świetlica szkolna.
Rodzice mają również znaczący wpływ na treści zawarte w Programie Wychowawczym oraz zakres i tematykę organizowanych zajęć pozalekcyjnych.
W roku szkolnym 2011/2012 Stowarzyszenie "Q PRZYSZŁOŚCI" działające w Wałdowie Szlacheckim, realizowało na rzecz Szkoły projekt "W naszej szkole dzieci się nie nudzą".
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu było wyrównywanie szans dzieci i młodzieży wiejskiej z Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim poprzez zwiększenie ich dostępu do zajęć artystycznych wspierających ich wszechstronny rozwój.
Wartość projektu: 46.510,00 zł.
W ramach projektu uczniowie mogli korzystać bezpłatnie z następujących form:
 • zajęcia koła tanecznego - 3 grupy;
 • zajęcia koła muzyczno-wokalnego - 3 grupy;
 • zajęcia teatralne z próbami w Teatrze - 1 grupa.

Ze środków pieniężnych projektu zakupiony został zestaw nagłaśniający o wartości 3 tys. zł, kamera za 1.5 tys.zł, materiały na kostiumy do przedstawień teatralnych oraz sfinansowano wynajem sali w Teatrze i wynagrodzenia dla instruktorów.
W grudniu 2011r. uczniowie wystawili w grudziądzkim Teatrze widowisko pt. "Dziewczynka z zapałkami czyli opowieść od serca" dla mieszkańców gminy, w lutym 2012r. dla uczniów Szkoły kabaret o równości płci "W sądzie". 19 maja 2012r. odbyło się widowisko pt. "Gdyby nie Ty Warszawo...", podczas którego uczestnicy wszystkich kół zaprezentowali swoje osiągnięcia.Od 2015r. Szkoła współpracuje z Fundacją Pierwsze Skrzypce, której założycielem i Prezesem jest członek szkolnej Rady Rodziców - P. Rafał Łucki. Fundacja m.in. pomogła w organizacji i częściowo sfinansowała warsztaty teatralno - muzyczne, które odbyły się w Szkole w dniach 25-30 czerwca 2016r.
Tel.: (56) 46 82 777
Email: zs_orsza@op.pl
Logowanie
Nazwa
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło