FB BIP
 
OGŁOSZENIA
 
NOWOŚCI NA STRONIE
 
NAJNOWSZE ZDJĘCIE
W galerii
znajduje się
10303 fotografii
posegregowanych
latami
lub w albumach
tematycznych...

 
Nawigacja
V. Święta   Bezpieczny komputer


Bezpieczny komputer
» 12 października - Dzień Bezpiecznego Komputera

  Dzień Bezpiecznego Komputera to komercyjne przedsięwzięcie marketingowe w postaci kampanii informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do użytkowników komputerów i internautów w Polsce, zapoczątkowane 12 października 2004r. Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa informatycznego oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci.
  Akcję objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w projekt włączyła się również Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Wsparcia udzieliły także Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Akcja została szeroko nagłośniona w mediach.
  Akcja została skrytykowana przez zwolenników wolnego oprogramowania. Zarzucano organizatorom, że propagując bezpieczeństwo polecają jedynie rozwiązania kilku firm, które są jej współorganizatorami. Szczególnie mocno skrytykowano zaangażowanie najwyższych władz państwowych w reklamowanie i promowanie komercyjnych programów dostępnych jedynie dla systemów operacyjnych produkowanych przez Microsoft.
Inne dni powiązane tematycznie» 1 stycznia - Dzień Domeny Publicznej (ang. Public Domain Day)

  Dzień Domeny Publicznej to nieoficjalne święto obchodzone w kilku krajach, m.in. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Polsce. Celem tych obchodów jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na kluczową rolę domeny publicznej w budowaniu kultury i otwieraniu dostępu do wiedzy oraz promowanie wiedzy na temat prawa autorskiego.
  Domena publiczna to ogół twórczości, która z różnych powodów nie jest w ogóle objęta niczyimi majątkowymi prawami autorskimi lub które autorzy zdecydowali się udostępniać całkowicie bezpłatnie i bez żadnych warunków. Dzień Domeny Publicznej ma zwrócić uwagę decydentom i ogółowi społeczeństwa na cywilizacyjne znaczenie wolnego dostępu do dóbr kultury i nauki oraz unaocznić fakt, że współcześnie bardzo długi okres ochrony praw autorskich powoduje nieuzasadnione utrudnienia w dostępie do tych dóbr, nie służąc przy tym rzeczywistym interesom twórców.
  Ustanowienie Dnia Domeny Publicznej 1 stycznia wynika z faktu, że w wielu krajach prawa autorskie do wszelkiej twórczości gasną z upływem 70 lat od śmierci autora z efektem na koniec roku kalendarzowego. To oznacza, że np. utwory pisarzy zmarłych w 1939 weszły do domeny publicznej 1 stycznia 2010.
  W Polsce po raz pierwszy obchody Dnia Domeny Publicznej zorganizowała Fundacja Nowoczesna Polska w 2007r. Konferencja prasowa omawiająca ten dzień miała miejsce 17 stycznia w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
  W 2008r. obchody Dnia Domeny Publicznej w Polsce koordynowała Koalicja Otwartej Edukacji. Odbyły się one ponownie w Bibliotece Narodowej. Tradycyjnie obchody tego dnia mają miejsce w Warszawie.
  W 2009 obchody Dnia Domeny Publicznej w Polsce ponownie koordynowała Koalicja Otwartej Edukacji. Miały one miejsce także w siedzibie Biblioteki Narodowej.

  Fundacja Nowoczesna Polska to polska fundacja, której celem jest pomoc polskim dzieciom w zrozumieniu i wykorzystywaniu technologii informatycznych, zwłaszcza w procesie edukacji.
  Fundacja Nowoczesna Polska powstała w 2001r., a w 2004r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Fundacja jest członkiem-założycielem Koalicji Otwartej Edukacji.
  Fundacja prowadzi obecnie projekty Wolne Podręczniki, Wolne Lektury oraz Czytamy Słuchając.
  Wolne Podręczniki to projekt tworzenia podręczników szkolnych na wolnych licencjach dla różnych przedmiotów i poziomów nauczania. Został założony w 2007r.
  Wolne Lektury to projekt biblioteki cyfrowej, udostępniającej swoje zasoby w otwartym Internecie. Utworzony w 2007r., gromadzi lektury szkolne, które są zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a które dostępne są w domenie publicznej. Współtworzony przy współpracy z Biblioteką Narodową i przy patronacie ze strony MEN-u oraz MKiDN-u. Na początku marca 2009r. liczba unikatowych użytkowników serwisu osiągnęła 100 tysięcy na miesiąc.
  Czytamy Słuchając to projekt nagrywania audiobooków na podstawie materiałów zgromadzonych w bibliotece Wolne Lektury. W 2008r. (rok założenia projektu) udostępniał ich około 150.

  Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) to koalicja polskich organizacji wspierających ideę rozwijania i wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych. Koalicja powstała 27 listopada 2008r. Jej założycielami są 4 organizacje: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ICM UW/CC-Polska, Fundacja Nowoczesna Polska oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Do koalicji przystąpiły też Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Nowe Media.


Zbiór tekstów o Dniu Domeny Publicznej na stronie KOED» 28 stycznia - Dzień Ochrony Danych (ang. Data Protection Day, Data Privacy Day)

  Decyzja o ustanowieniu Dnia Ochrony Danych (ang. Data Protection Day) zapadła 26 kwietnia 2006r. Wówczas Komitet Ministrów Rady Europy zdecydował, że będzie on obchodzony co roku w rocznicę otwarcia do podpisu Konwencji Rady Europy z 28 stycznia 1981r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych - najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
  Decyzję taką podjęto dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych, których przetwarzanie jest stale obecne w życiu wszystkich obywateli - w pracy, w ich stosunkach z organami administracji, w służbie zdrowia, przy nabywaniu dóbr i usług, w czasie podróży czy surfowania w internecie.
  Zamiarem Rady Europy było ponadto uwrażliwienie obywateli na ochronę danych, a także poinformowanie ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach, co powinno ułatwić im skuteczniejsze ich egzekwowanie. W tym celu zaproponowano, aby w całej Europie w Dniu Ochrony Danych Osobowych, który ma mieć również wymiar symboliczny, odbywały się różnorodne imprezy umożliwiające zarówno edukowanie i informowanie obywateli w zakresie ich praw i obowiązków oraz zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jak i wymianę poglądów między osobami zawodowo zajmującymi się ochroną danych.
  Realizację postanowienia zapoczątkował Leonardo Cervera Navas, prawnik, specjalista w zakresie prawa europejskiego w dziedzinie ochrony danych i własności intelektualnej. W latach 1999-2005 pracował w zespole odpowiedzialnym za politykę europejską w zakresie ochrony danych osobowych. W latach 2007-2008 roku mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych na uniwersytecie Duke (Północna Karolina), który był gospodarzem pierwszego Dnia Ochrony Danych (ang. Data Privacy Day) w Stanach Zjednoczonych.
  W Polsce organizacją Dnia Ochrony Danych Osobowych zajmuje się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Data Protection Day Competition
Data Privacy Day (lata poprzednie)
Data Privacy Day 2011» 2.tydzień lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu (ang. Safer Internet Day)

  Dzień Bezpiecznego Internetu jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Co roku organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i prywatne osoby do realizowania przez cały luty lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów.

Co to jest internet?
Netykieta
Zagrożenia w sieci
Zasady bezpieczeństwa
Akademia Bezpiecznego Internetu
3... 2... 1... Internet!» ostatni piątek lipca - Dzień Administratora (różnych systemów komputerowych oraz telekomunikacyjnych, ang. System Administrator Appreciation Day, Sysadmin Day)

  Głównym celem ludzi propagujących obchodzenie tego dnia jest uznanie pracy wykonywanej przez administratorów różnych systemów komputerowych oraz telekomunikacyjnych.
  W maju 2000r. Ted Kekatos czytał przy obiedzie gazetę, prawdopodobnie InfoWorld. Była w niej dwustronicowa reklama drukarki Hewlett Packard LaserJet 4000. Zdjęcie na reklamie przedstawiało typowego "SysAdmina", siedzącego przy swoim biurku. Długa kolejka użytkowników trzymających pudełka z prezentami, koszyki z owocami i kwiatami, ciągnęła się do drzwi jego biura. Reklama opisywała sytuację, że są to użytkownicy, którzy chcą mu podziękować za zakupienie drukarki HP.
  Kilka miesięcy wcześniej Ted zakupił do swojej firmy kilka dokładnie tych samych drukarek. Odczuwając niesprawiedliwe traktowanie, zapytał współpracowników: "A gdzie moje prezenty? Spójrzcie tylko na niego! On dostał prezenty za swoją ciężką pracę." Wszyscy oczywiście skwitowali to śmiechem.
  Wieczorem Ted wpadł na pomysł specjalnego święta w stylu "Dnia sekretarki", ale dla administratorów systemu. Zarejestrował więc domenę SysAdminDay.com i stworzył stronę. Na święto wybrał ostatni piątek lipca, po czym rozesłał dziesiątki e-maili do przyjaciół, by wspólnie tego dnia zrobić sobie grilla.
  Tak w lipcu 2000r. odbył się pierwszy Dzień Administratora.

Dzień Administratora
SysAdminDay.com» 13 września - Dzień Programisty (ang. Programmer Day)

  Dzień Programisty to święto programistów obchodzone w 256-tym dniu roku (256 = 28, czyli liczba wszystkich możliwych wartości jednego bajta informacji w jego najpopularniejszej, 8-bitowej postaci). Tradycyjnie programiści starają się uczcić ten dzień w jakiś niekonwencjonalny sposób.
  W roku przestępnym Dzień Programisty wypada 12 września.

  Programista, zwany też potocznie koderem, to osoba, która pisze programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania, np. C, C++, Java, lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.
  Mianem programistów określa się czasami projektantów oprogramowania, inżynierów oprogramowania, analityków systemowych, a nawet informatyków. Jest to jednak pewne uproszczenie, ponieważ zawody te wymagają wielu innych umiejętności, oprócz samego programowania.
  Powszechnie uważa się, że pierwszym programistą w historii była Ada Lovelace. W październiku 1842r. jako pierwsza wyraziła ona algorytm w formie instrukcji przeznaczonych do wykonania na komputerze, którym miała być maszyna analityczna budowana w XIXw. przez Charlesa Babbage. Ponieważ projekt nigdy nie został ukończony, nie mogła ona zweryfikować działania swojego programu. Pierwszą osobą, która stworzyła i uruchomiła program na komputerze był Konrad Zuse w 1941r. Z kolei Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marlyn Wescoff, Fran Bilas oraz Ruth Lichterman, pracujące przy projekcie ENIAC, były pierwszymi etatowymi programistkami świata.

  Piosenka o smutnym programiście (Martin Lechowicz)

» 3.sobota września - Dzień Wolnego Oprogramowania (ang. Software Freedom Day, SFD)

  Dzień Wolnego Oprogramowania zwany jest też Świętem Wolności Oprogramowania. Jego pierwsze obchody miały miejsce 28 sierpnia 2004r. Celem obchodów jest upowszechnienie na świecie wiedzy o zaletach Wolnego Oprogramowania i zachęcenie do korzystania z niego. Twórcy święta pragną pokazać dobrodziejstwa korzystania z technologii i konieczność wprowadzania otwartych standardów, jako dobra ogólnego.
  W Polsce w SFD uczestniczą m.in. Wrocławski Team AASO.Group, Koło Naukowe RINNG działające przy Politechnice Gdańskiej oraz Krakowska Grupa Użytkowników Linuksa (CLUG).

Wolne oprogramowanie
Otwarte oprogramowanie
Software Freedom Day(Źródła: Wikipedia, Dzień Administratora, Dziennik Internautów)


Tel.: (56) 46 82 777
Email: zs_orsza@op.pl
Logowanie
Nazwa
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło