FB BIP
 
OGŁOSZENIA
 
NOWOŚCI NA STRONIE
 
NAJNOWSZE ZDJĘCIE
W galerii
znajduje się
10303 fotografii
posegregowanych
latami
lub w albumach
tematycznych...

 
Nawigacja
V. Święta   Wojsko Polskie


Wojsko Polskie
  Wojsko Polskie to ogólna nazwa polskich sił militarnych stanowiących formacje zbrojne państwa polskiego. Na przestrzeni dziejów można wyodrębnić:
  * formacje bojowe królestwa w okresie panowania dynastii Piastów i Jagiellonów;
  * Wojsko I Rzeczypospolitej, w tym armię koronną i armię litewską;
  * armię Księstwa Warszawskiego czyli formację wojskową Księstwa Warszawskiego;
  * Wojsko Polskie Królestwa Kongresowego - polskie formacje wojskowe Królestwa Kongresowego i powstania listopadowego;
  * Legiony Polskie, w tym wszystkie organizacje i formacje bojowe czasów rozbiorów;
  * Wojsko Polskie II RP - formacje zbrojne odrodzonego Państwa Polskiego w latach 1918-1939;
  * Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - zorganizowane formacje wojskowe będące w składzie Sił Zbrojnych RP, utworzone na jesieni 1939r. poza granicami Polski, na podstawie międzysojuszniczych umów podpisanych przez Wielką Brytanię i Francję;
  * Armię Krajową i inne formacje niepodległościowe walczące z okupacją niemiecką i sowiecką;
  * Ludowe Wojsko Polskie - nieoficjalna nazwa używana dla określenia części Wojska Polskiego utworzonej podczas II wojny światowej w latach 1943-1944 na terytorium ZSRR, a następnie wywodzących się z niej sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1944-1952 i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1952-1989;
  * Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej - główną strukturę obronną III RP.

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
Historia wojska polskiego
Wojsko Polskie 1918-1945
Historia lotnictwa
Polskie Siły Powietrzne w II wojnie światowej
  Święto wojska (święto armii) obchodzone jest w wielu krajach. Przeważnie wybierano dzień związany z powstaniem armii narodowej, z głośnym sukcesem odniesionym na polu bitwy albo zwycięskim zakończeniem wojny.

  Wojsko Polskie od początku uzyskania niepodległości przez państwo polskie w 1918r. w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze podkreślało swój historyczny rodowód i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa oraz ciągłość istnienia jego zbrojnego ramienia.
  Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących armię oraz umacniało jego więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe, uroczyście obchodzone w armii II Rzeczypospolitej. Do tych tradycji nawiązują obecnie żołnierze Wojska Polskiego.
  W okresie II Rzeczypospolitej Święto Żołnierza obchodzono dla upamiętnienia walk w obronie Ojczyzny toczonych w 1920r. Wybrano dzień 15 sierpnia, gdyż w tym dniu w 1920r. w godzinach nocnych pierwsze oddziały 21 Dywizji Górskiej rozpoczęły forsowanie Wieprza pod Kockiem. Rozpoczęto w ten sposób słynną kontrofensywę, w wyniku której rozbito wojska rosyjskiego Frontu Zachodniego pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego.
  Ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował prawnie rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923r. Podano w nim:

W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski.

  Święto Żołnierza nie zostało nigdy anulowane żadnym aktem prawnym. Obchodzono je uroczyście w okresie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Polskim do 1947r. W następnych latach zaniechano jego obchodów i ustanowiono na 12 października Dzień Wojska Polskiego, upamiętniając w ten sposób chrzest bojowy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino. Jednak ten czyn zbrojny był jednym z wielu epizodów na szlaku bojowym żołnierzy polskich w latach II wojny światowej. Dla wielu Polaków nie był on akceptowany ze względów moralnych i politycznych. W środowiskach wojskowych i w kręgach kombatanckich, w tym również na forum Sejmu, wskazywano na potrzebę ustanowienia Dnia Wojska Polskiego w terminie akceptowanym przez Siły Zbrojne i cały naród. W latach 1990-1992 Święto obchodzono w dniu 3 maja, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
  Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992r., obowiązująca od 13 sierpnia 1992r., przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.

USTAWA
z dnia 30 lipca 1992r.
o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego

  Art. 1. Dzień 15 sierpnia ustanawia się Świętem Wojska Polskiego.
  Art. 2. 1. W rodzajach Sił Zbrojnych, wojsk i służb, w jednostkach wojskowych i ich związkach organizacyjnych mogą być obchodzone również inne święta wojskowe, ustanowione dla nich przez Ministra Obrony Narodowej, a w stosunku do jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych - przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
  2. Obchody Święta Wojska Polskiego i innych świąt wojskowych organizuje się w formie uroczystej, ustalonej w ceremoniale wojskowym.
  3. Sposób obchodzenia w Siłach Zbrojnych Święta Wojska Polskiego oraz innych świąt wojskowych określa Minister Obrony Narodowej, a w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych - Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
  Art. 3. Traci moc dekret z dnia 7 października 1950 r. o ustanowieniu dnia 12 października Dniem Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 45, poz. 411).
  Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa


  Tegoż roku po raz pierwszy w dniu 15 sierpnia odbyły się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
  Święto Wojska Polskiego przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, ponieważ 15 sierpnia jest również liturgicznym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej, dla którego ustawodawca wprowadził dzień wolny od pracy.
  Od tamtej pory corocznie 15 sierpnia odbywają się we wszystkich kościołach polowych w Polsce uroczyste Msze Święte w intencji poległych na polu chwały. Na cmentarzach pamięć żołnierzy czci Apel Poległych, natomiast przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie odprawiana jest z udziałem Najwyższych Władz Państwowych Honorowa Zmiana Warty.
  15 sierpnia 2007r., pierwszy raz w powojennej historii Polski odbyła się defilada nawiązująca do tradycji II Rzeczypospolitej. Ostatnia tak duża defilada miała miejsce w 1974r. za rządów I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka). Około stu pojazdów i tysiąca żołnierzy, w tym reprezentacyjny pododdział francuski, przedefilowało warszawskimi Alejami Ujazdowskimi. Nad trasą defilady przelatywały samoloty i śmigłowce. Paradzie przyglądały się tysiące widzów, zapełniających trasę i boczne uliczki. Uroczystości rozpoczęły się od przeglądu oddziałów, którego dokonał Prezydent Lech Kaczyński, jadąc w odkrytym samochodzie terenowym. Prezydent przed Belwederem odbierał również defiladę.

Święta instytucji wojskowych

19.01 - Święto Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury Wojskowej
4.04 - Święto Wojskowej Służby Zdrowia
16.04 - Święto Sapera
6.06 - Święto Wojsk Obrony Przeciwchemicznej
13.06 - Święto Żandarmerii Wojskowej
* ostatnia niedziela czerwca - Święto Marynarki Wojennej (finał Dni Morza)
15.08 - Święto Wojska Polskiego
28.08 - Święto Lotnictwa
1.09 - Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
1.09 - Dzień Weterana
12.09 - Święto Wojsk Lądowych
15.10 - Święto Wojsk Radiotechnicznych
18.10 - Święto Wojsk Łączności i Informatyki
25.10 - Święto Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
25.10 - Święto Wojskowych Służb Informacyjnych
11.11 - Narodowe Święto Niepodległości
13.11 - Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki
29.11 - Dzień Podchorążego
4.12 - Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii

Święto Lotnictwa
Dzień Podchorążego
Kalendarz świąt wojskowychWarto zajrzeć:

Wojsko Polskie
Ministerstwo Obrony Narodowej
Polska zbrojna

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Muzeum im. "Orła Białego" w Skarżysku-Kamiennej

Archiwum wojskowe
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie

Fundusz Obrony Narodowej

(Źródła: Wikipedia, Infor.pl)


Tel.: (56) 46 82 777
Email: zs_orsza@op.pl
Logowanie
Nazwa
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło