PRZEDSZKOLE
Dyrektor Zespołu Szkół w Wałdowie Szlacheckim informuje, że od roku szkolnego 2016/2017 planowane jest utworzenie Przedszkola dla dzieci od 3-go roku życia, działającego w godzinach 6.00-16.00 (10 godzin dziennie).
Proszę wszystkich zainteresowanych rodziców i opiekunów dzieci 3-letnich i młodszych o składanie podpisów w Oddziale Przedszkolnym w Wałdowie Szlacheckim.