Dzień Babci
Międzynarodowy Dzień Przytulania (ang. International Hugging Day, podaje się też daty: 31.01 i 24.06)
Dzień Dziadka
24.01  Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (ang. World Communications Day, św. katol.)
25.01  Dzień Sekretarki i Asystentki (pl)
Dzisiaj:
Dzień Babci
Międzynarodowy Dzień Przytulania (ang. International Hugging Day, podaje się też daty: 31.01 i 24.06)
Jutro:
Dzień Dziadka
Więcej:
24.01  Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (ang. World Communications Day, św. katol.)
25.01  Dzień Sekretarki i Asystentki (pl)

Święta ruchome w styczniu
1.niedziela po uroczystości Objawienia Pańskiego, tj. po 6 stycznia - Chrzest Pański (św. katol.)
2.niedziela po uroczystości Objawienia Pańskiego - Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy (św. katol.)
2.poniedziałek - Dzień Sprzątania Biurka (ang. Clean Off Your Desk Day lub Clean Desk Day)
ostatnia niedziela - Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd (ang. World Leprosy Day, św. katol.)