2010/2011 - NR 3
Dodane przez alhenag dnia 03 czerwiec 2011 20:22:01
(MAJ 2011r.)

Ten numer gazetki poświęcony jest w całości projektowi edukacyjnemu, realizowanemu w bieżącym roku szkolnym oraz uroczystościom Święta Szkoły '2011.

Przy okazji życzymy wszystkim Czytelnikom pogodnych i bezpiecznych wakacji!
REDAKCJA


PROJEKT EDUKACYJNY

Wiodącą rolę w realizacji projektu pełnili uczniowie klasy II Gimnazjum, którzy do jego realizacji zaprosili zarówno starszych, jak i młodszych kolegów ze Szkolnego Koła Teatralnego. Podyktowane było to z jednej strony rozmachem przedsięwzięcia, które było przygotowywane, z drugiej natomiast charakterem naszej wiejskiej, kameralnej placówki, gdzie każdym wydarzeniem żyje cała społeczność szkolna.
"Po dwustu latach w Soplicowie" to projekt o charakterze interdyscyplinarnym. Głównym trzonem pracy było przygotowanie widowiska teatralno - muzycznego opartego na "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza, jednak uczniowskie działania zataczyły dużo szerszy krąg.

Osoby biorące udział w projekcie pracowały w grupach i miały przydzielone następujące zadania:
1) teatralna - wystawienie widowiska wzbogaconego o współczesne motywy muzyczne;
2) scenograficzna - przygotowanie scenografii i organizacja kostiumów teatralnych;
3) historyczna - przygotowanie wystawy broni i mody z epoki Napoleona;
4) literacka - przygotowanie wystawy poświęconej Mickiewiczowi i zorganizowanie konkursu na najstarsze wydanie "Pana Tadeusza";
5) promocyjna - reklama przedsięwzięcia w środowisku lokalnym i w innych szkołach regionu;
6) logistyczna - sprawy organizacyjne związane z dniem wystawienia sztuki, a tym samym podsumowania projektu (rozmieszczenie i kierowanie Gośćmi w Teatrze, organizacja poczęstunku w czasie antraktu itp.).

Opiekę nad pracą wymienionych grup pełniło kilku nauczycieli wspomagających. Dzięki temu dziełem żyła naprawdę cała Szkoła, a dzień podsumowania projektu w naszej placówce urósł do rangi wydarzenia roku.

Poprzez nawiązanie w naszym projekcie do tematyki literacko - historycznej epoki romantyzmu ukazano młodzieży, a dorosłym przypomniano sentymentalne piękno tego okresu w polskiej literaturze i historii; pokazano gimnazjalistom, że można wyjść poza krąg nowoczesnych zdobyczy cywilizacyjnych i zachwycić się, zdawałoby się jednocześnie najprostszym, a zarazem najpiękniejszym słowem, które składa się na mickiewiczowską poezję. Uczestnicy i opiekunowie mieli nadzieję na zasianie w wielu młodych sercach ziarna patriotyzmu albo też poruszenia jego zapomnianych pokładów wśród dorosłych.

Pomijając niepodważalne aspekty edukacyjne, zaproszono zarówno naszych uczniów, jak i wszystkich Gości, do innej, chociaż dla ówczesnych wcale niełatwej epoki i do Soplicowa, gdzie przed dwustu laty razem z Napoleonem wkraczała nadzieja na lepszą przyszłość...

Cele projektu:
* budzenie i pogłębianie wrażliwości oraz postaw szacunku i przywiązania dla ojczystej historii, literatury i sztuki;
* kształtowanie postawy przyjmowania odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo narodowe;
* wzbogacenie wiedzy na temat charakteru epoki romantyzmu oraz ciekawe przekazanie zdobytych informacji w momencie podsumowania projektu;
* rozwijanie wśród młodzieży talentów aktorskich, wokalnych, literackich, reporterskich, plastycznych i organizatorskich;
* nabycie umiejętności planowania i konsekwencji w realizacji ustalonych zadań;
* rozwój wyobraźni i kreatywności uczniów;
* budowanie postawy współpracy i współodpowiedzialności za efekty działań grupowych;
* stworzenie okazji uczniom wiejskiej Szkoły do występu na deskach prawdziwego teatru; poznanie pracy teatru "od kulis";
* zapoznanie i włączenie do idei projektu całej szkolnej społeczności;
* aktywizacja środowiska lokalnego i uczniów z sąsiednich szkół poprzez ogłoszenie konkursu na najstarsze wydanie epopei A. Mickiewicza i zaproszenie do udziału w podsumowaniu projektu;
* systematyczna współpraca ze szkolnymi i lokalnymi mediami w ramach promocji przedsięwzięcia i działań Szkoły.

Przy realizacji projektu współpracowano z:
- Muzeum im. ks.dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu;
- Studio Piosenki Pana Zbigniewa Poliszczuka;
- Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu;
- Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu (kostiumy teatralne);
- Gminą Grudziądz;
- Urzędem Miasta w Grudziądzu;
- Gazetą Pomorską;
- portalem internetowym Moje Miasto Grudziądz;
- lokalną telewizją.

Projekt został zgłoszony do konkursu "Projekt z klasą". Wygrana zależała m.in. od głosowania on-line. Uczestniczki projektu przeprowadziły kampanię zachęcającą do głosowania:
- #1 »,
- #2 ».
Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy na nasz projekt.


HARMONOGRAM ŚWIĘTA SZKOŁY '2011

  26 maja 2011r.
  *  Przyrzeczenie Uczniów "Orszy";
  28 maja 2011r.
  *  "Po dwustu latach w Soplicowie" - widowisko poetycko-muzyczne w Centrum Kultury "Teatr" w Grudziądzu;
  31 maja 2011r.
  *  Święto Sportu.


PRZYRZECZENIE UCZNIÓW "ORSZY"

26 maja 2011r. odbyła się oficjalna część tegorocznego Święta Szkoły. Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej, w obecności wychowawczyni, Pani Marleny Wiśniewskiej oraz grona pedagogicznego i wszystkich uczniów Szkoły, złożyli Przyrzeczenie Uczniów "Orszy". Po wygłoszeniu Kodeksu Uczniów "Orszy" zaprezentowali krótki program artystyczny. Na zakończenie Pan Dyrektor wręczył uczniom pamiątkowe dyplomy.
W tym roku weszła w życie nowa tradycja. Uczniowie klasy VI SP po uroczystości Przyrzeczenia zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Przy okazji spotkania społeczności szkolnej został rozstrzygnięty konkurs na najstarsze wydanie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, ogłoszony przez uczennice klasy II Gimnazjum oraz Panie Marlenę Wiśniewską i Magdalenę Kruzel-Klauza. W konkursie zwyciężyli:
- Agata Wiśniewska z kl. III SP - egzemplarz poematu z 1938r.;
- Mateusz Ząbek z kl. VI SP - z 1947r.;
- Angelika Banaś z kl. I G - z 1948r.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcy dodatkowo upominki.
Najciekawsze wydania zostały zaprezentowane 28 maja 2011r. na wystawie w Centrum Kultury "Teatr" w Grudziądzu.


PO DWUSTU LATACH W SOPLICOWIE

28 maja 2011r. w Centrum Kultury "Teatr" w Grudziądzu odbyła się artystyczna część Święta Szkoły. Uczniowie, ich Rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni Goście obejrzeli widowisko oparte na motywach najbardziej znanego dzieła Adama Mickiewicza - "Pana Tadeusza".


Film: AlhenaG

Podczas antraktu można było obejrzeć wystawy, przygotowane przez uczniów klasy II Gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: XIX-wiecznej mody oraz umundurowania i broni, poświęconą Adamowi Mickiewiczowi i jego poematowi. Nie zabrakło również Kącika Patrona Szkoły - Stanisława Broniewskiego "Orszy", gdzie Goście mieli okazję dokonać wpisu w Szkolnej Księdze Pamiątkowej.
W przerwie nastąpił także słodki poczęstunek, serwowany przez Radę Rodziców.

Pobierz plakat (format A3, wersja1)
Pobierz plakat (format A3, wersja2)


SCENARIUSZ / REŻYSERIA: Dorota Gralla, Krzysztof Sulerzycki
OPRAWA MUZYCZNA: Zbigniew Poliszczuk, Joanna Błędowska
SCENOGRAFIA: Joanna Dulczewska
CHOREOGRAFIA TANECZNA: Izabela Tkaczyńska

WYSTĄPILI:
Zosia - Klaudia Ciesielska, Tadeusz - Jakub Jagielski, Telimena - Martyna Parteka, Hrabia - Piotr Jurek, Gerwazy - Mikołaj Gralla, Sędzia - Maciej Adwent, Podkomorzy - Paweł Biernacki, Rejent - Tomasz Dobek, Asesor - Jakub Rynkowski, Ksiądz Robak - Kamil Stempski, Wojski - Michał Frela, Major Rykow - Dawid Ryba, Myśliwi - Adam Kwiatkowski, Andrzej Kwiatkowski, Paweł Zieliński, Gajowy - Bartosz Mulawka, Podkomorzanki - Natalia Kałdowska, Magdalena Chylińska, Narratorki - Estera Pustuła, Karolina Laskowska, Marysia Przanowska, Milena Zaborowska, Dzieci - Marta Adwent, Angelika Banaś


Film: AlhenaG


KĄCIK LITERACKI

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

(Księga I, Inwokacja, w.1–4)

* "Pan Tadeusz" (Wikipedia)
* "Pan Tadeusz" (oryginalny tekst z pierwszego wydania książki z 1834r.)
* "Pan Tadeusz" (w serwisie Wolne Lektury)
* "Pan Tadeusz"
* "Pan Tadeusz"
* "Pan Tadeusz"


KĄCIK MUZYCZNY
KĄCIK MODY

* Moda kobieca w polskich czasopismach XIX-wiecznych
* Moda męska w XIX i na pocz. XX wieku w czasopismach


WYWIADY


Wywiad z Klaudia Ciesielską z klasy II G, wcielającą się w rolę Zosi

W przedstawieniu wcielasz się w rolę Zosi. Jak się w niej czujesz?
- Dobrze się w niej czuję. Uważam, że Zosia była ciekawą postacią.
Kto Twoim zdaniem najlepiej radzi sobie ze swoja rolą?
- Moim zdaniem najlepiej radzi sobie Michał Frela. Odgrywa swoją rolę w sposób profesjonalny, a zarazem zabawny.
Jaka atmosfera panuje podczas prób?
- Podczas prób panuje często nerwowa atmosfera. Pan Dyrektor i Pani Gralla dużo od nas wymagają. Jednak są oczywiście chwile, kiedy Pan Dyrektor nas chwali.
Czy inscenizacja "Pan Tadeusza" odniesie taki sukces, jak "Krakowski Rynek"?
- Sądzę, że tegoroczne przedstawienie odniesie większy sukces. Jest wprawdzie trudniejsze do zrealizowania, myślę jednak, że nam się uda.
Co sądzisz o ogólnym pomyśle przedstawienia? Odpowiada Ci tematyka widowiska? Jeżeli nie, to w jakim spektaklu chciałabys wziąć udział?
- Odpowiada mi tematyka przedstawienia, jest ono bardzo interesujące. Wolałabym jednak zagrać w musicalu. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję.
Dziękuję, że zgodziłaś się odpowiedzieć na moje pytania.
- Proszę bardzo :)

Wywiad przeprowadziła:
Estera Pustuła, kl. II G
4 maja 2011r.


Wywiad z Natalią Kałdowską i Magdaleną Chylińską z klasy III G, grających role Podkomorzanek

Jesteście ostatni rok w tej Szkole. Czy należycie już od początku do Koła Teatralnego, czy będzie to Wasz debiut na scenie?
- Do koła teatralnego należymy już od czwartej klasy Szkoły Podstawowej.
Jakie macie podejście do tegorocznego przedstawienia? Czy pomysł Pana Dyrektora i Opiekunki Koła Teatralnego na wystawienie "Pana Tadeusza" podoba Wam się?
- Pomysł tegorocznego przedstawienia podoba nam się. Lecz godziny prób czasem są zbyt wczesne lub późnym wieczorem. Mamy więc mało wolnego czasu.
Czy przydzielone Wam role są Waszym zdaniem odpowiednie dla Was?
- Z jednej strony tak, mamy mało tekstu, więc mało nauki, ale z drugiej w większym stopniu mogłybyśmy zaistnieć na scenie, mając większą rolę.
Większość ludzi ma tremę przed występem. Co jest Waszą "piętą achillesową" na scenie?
Magda - Również trema, co powoduje duża publiczność oraz chęć występowania bez błędu.
Natalia - Nie mam problemu na scenie.
Co czujecie po pomyślnie zakończonym spektaklu?
- Wielką ulgę i chęć uczczenia sukcesu - mówią dziewczyny z uśmiechem na ustach.
Czy opiekunowie koła teatralnego po przedstawieniu wynagradzają czymś miłym?
- Nie... co mamy im za złe. Oczywiście zawsze słyszymy ciepłe słowa, ale wolałybyśmy mieć podwyższone oceny z języka polskiego (śmiech).
Dziękuję za poświęcony czas.

Wywiad przeprowadziła:
Karolina Laskowska, kl. II G
16 maja 2011r.


Wywiad z Pawłem Biernackim, Michałem Frelą i Dawidem Rybą - najstarszymi uczniami występującymi w sztuce

Pawle, udział w przedstawieniu "Po dwustu latach w Soplicowie" jest Twoim debiutem teatralnym. Jak się z tym czujesz?
Paweł - Czuję się z tym dobrze. Cieszę się, że mogę spróbować swoich sił w aktorstwie.
Ile czasu poswięciłeś na nauczenie się tekstu?
Paweł - Opanowanie tekstu zajęło mi sporo czasu. Większości roli nauczyłem się na próbach, a reszty podczas dwumiesięcznego pobytu w domu spowodowanego chorobą.
Michale, odpowiada Ci tematyka przedstawienia, w którym występujesz, czy może wolałeś zeszłoroczny "Krakowski rynek"?
Michał - Tematyka przedstawienia odpowiada mi chociażby z tego powodu, że bardzo lubię historię. Jedynym minusem jest to, że muszę uczyć się więcej tekstu niż poprzednio.
Sądzicie, że spektakl, w którym występujecie odniesie duży sukces?
Wszyscy - Uważamy, że nieco starszej części widowni sztuka na długo pozostanie w pamięci, jednak nie jesteśmy pewni, czy młodzież zrozumie język, w którym jest dużo archaizmów.
Dawidzie, czy podoba Ci się praca w Kole Teatralnym?
Dawid - Tak, uważam, że jest to bardzo ciekawa przygoda. Można się nauczyć wielu nowych rzeczy.
Jesteście najstarszymi uczniami występującymi w sztuce. Czy będzie Wam brakowało szkolnego teatru?
Wszyscy - Tak, z pewnością.
Dziękujemy za udzielenie wywiadu.

Wywiad przeprowadziły:
Martyna Parteka i Klaudia Ciesielska, kl. II G
16 maja 2011r.


"Debiut" - wywiad z Tomkiem Dobkiem i Kubą Rynkowskim, odgrywającymi role Asesora i Rejenta

Wiemy, że to pierwsza Wasza tak duża rola. Czy jesteście zadowoleni z takiego debiutu?
- Cieszymy się z takiego debiutu, gdyż mamy okazję pokazać swoje umiejętności aktorskie. Mamy również nadzieję, że nie zawiedziemy publiczności.
Chętnie zgodziliście się na pracę przy tym projekcie?
- Tak, jesteśmy zadowoleni, nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Cieszymy się, że możemy w tym uczestniczyć. To była dobra decyzja.
Czy odgrywane przez Was role są wymagające pod względem artystycznym?
- Nie jest trudno wcielić się w te role, nie są one wymagające. Niektóre sceny były trudniejsze, jednak poradziliśmy sobie z nimi.
Odpowiadają Wam Wasze role, a może wolelibyście wykazać się w innych?
- Chcielibyśmy zagrać bardziej znaczące i wymagające postacie, takie jak np. Pan Tadeusz.
Ile czasu zajęło Wam opanowanie tekstu, którego, jak wiemy, nie macie mało.
- Opanowanie tekstu dla nas nie jest trudne. Na jego naukę nie poświęcamy dużo czasu, ponieważ nie jest wymagający, jest rymowany, co znacznie pomaga.
Jak się Wam współpracuje z resztą grupy?
- Podczas prób panuje miła atmosfera. Dostajemy zawsze słodki poczęstunek (śmiech), pracuje się przyjemnie.
Czytaliście sztukę, bądź oglądaliście film "Pan Tadeusz"?
- Oglądaliśmy film. Był świetny. Jesteśmy pod wrażeniem gry aktorów.
Jak myślicie, czy aktorstwo byłoby dla Was właściwym sposobem na życie?
Kuba - Tak, jak najbardziej. Z pewnością byłoby to interesujące zajęcie.
Tomek - Mimo ciekawych doświadczeń aktorskich wolałbym zajmować się w przyszłości czymś innym.
Dziękujemy.

Wywiad przeprowadziły:
Milena Zaborowska i Natalia Lewicka, kl. II G
16 maja 2011r.


Wywiad z Maciejem Adwentem, wcielającym się w rolę Sędziego

Jak się czujesz w tej roli?
- W tej roli czuję się dobrze.
Czy trudno było Ci się nauczyć tekstu?
- Z nauką tekstu nie mam dużych trudności i łatwo mi to przychodzi.
Jak zareagowałeś na wieść, że będziesz grał rolę Sędziego?
- Nie byłem ani zaskoczony, ani zdziwiony, przyjąłem taką rolę, jaką dał mi reżyser.
Czy chciałbyś zagrać inną postać?
- Czuję się dobrze w tej roli i nie odczuwam potrzeby zmian.
Czy Twoim zdaniem wszystkie role zostały odpowiednio dobrane dla aktorów?
- Nie będę tego oceniał. Aktor może zaimponować publiczności, mając do powiedzenia jedno zdanie. Wszystko zależy od tego, jak zagra.
Czy trudno było znależć odpowiedni strój?
- Nie mam jeszcze stroju, wiec ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Mówiąc szczerze, kwestią strojów sie nie martwię, gdyż zajmują się tym odpowiednie osoby.
Czy w przyszłości chciałbyś zostać aktorem?
- Aktualnie grę aktorską traktuje jako hobby, coś, czym mogę wypełnić czas. O zawodowym aktorstwie nawet nie myślę.
Dziękujemy za wywiad.

Wywiad przeprowadzili:
Damian Ząbek i Kamil Sadowski, kl. II G
16 maja 2011r.


"Narratorski debiut" - wywiad z Esterą Pustułą, odgrywającą rolę narratorki

Czy lubisz występować na scenie?
- Lubię występować na scenie. Teraz mam większą rolę, więc gra sprawia mi jeszcze większą radość.
Masz tremę przed dużą publicznością?
- Myślę, że każdy ma tremę.
Brałaś udział w innych przedstawieniach?
- W zeszłym roku brałam udział w przedstawieniu pt. "Na Krakowskim Rynku".
Wiemy, że odgrywasz rolę narratorki. Czy jesteś zadowolona z tej roli?
- Podoba mi się rola, którą gram.
Czy potrafisz wczuć się w swoją rolę?
- Muszę nad tym popracować, jednak sądzę, że idzie mi coraz lepiej.
Czy trudno było opanować tekst?
- Tekstu w zasadzie uczę się na próbach i właściwie cały już opanowałam.
Czy gra w tej sztuce jest ciekawa?
- Mówiąc szczerze, nie do końca odpowiada mi tematyka sztuki, jednak przekonuję się powoli do tego przedstawienia.
Wiemy, że macie wiele prób, niektóre nawet w dni wolne. Czy odpowiada Wam to?
- Próby są konieczne. Mnie osobiście nie pasują poniedziałki i środy, ale wszyscy dajemy radę.
Jakie są efekty Waszej pracy?
- Mamy już opracowany pierwszy akt, drugi idzie nam coraz lepiej. Myślę, że przedstawienie będzie udane.

Wywiad przeprowadziły:
Magdalena Rafalska i Judyta Laskowska, kl. II G
16 maja 2011r.

Wywiad z Panem Witoldem Broniewskim


Wywiad przeprowadziły:
Aneta Biernacka i Sandra Ryznar, kl. VI SP
28 maja 2011r.
Film: AlhenaG


ŚWIĘTO SPORTU

31 maja 2011r. na boisku sportowym przy GOK w Małym Rudniku odbyła się impreza sportowa z okazji Święta Szkoły. Zabawę uczniowie rozpoczęli wspólnym tańcem przy piosence "Macarena".
Uczniowie poszczególnych poziomów edukacyjnych - klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, klasy I-III G - konkurowali w różnych sportowych rozgrywkach. Odbyły się m.in. zawody skoków przez skakankę, rzutów woreczkami do celu, pokonanie toru przeszkód, wyścigi w workach i parami, przeciąganie liny, międzyklasowe rozgrywki gier zespołowych, a dla klas I-III SP dodatkowo konkurs rysunkowy pod hasłem "Wałdowo na sportowo". Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

* SKOKI PRZEZ SKAKANKĘ - klasy I-III SP
    - Wiktoria Hapka, kl. III
    - Julita Szymańska, kl. III
    - Agata Wiśniewska, kl. III

* SKOKI PRZEZ SKAKANKĘ - klasy IV-VI SP
    - Aleksandra Ziętarska, kl. VI
    - Radosław Kwiatkowski, kl. IV
    - Paulina Laskowska, kl. V

* RZUTY WORECZKIEM DO CELU - klasy I-III SP
    - Paulina Szewa, kl. I
    - Sylwia Kulczyk, kl. II
    - Milena Pinuszewska, kl. II

* RZUTY WORECZKIEM DO CELU - klasy IV-VI SP
    - Wiktor Pinuszewski, kl. VI
    - Kasjusz Jaworski, kl. VI
    - Weronika Zasuń, kl. V

* POKONANIE TORU PRZESZKÓD - klasy I-III SP
    - Adrian Wojciechowski, kl. III
    - Karolina Różyńska, kl. II
    - Artur Ziętarski, kl. II

* POKONANIE TORU PRZESZKÓD - klasy IV-VI SP
    - Dawid Sagan, kl. V
    - Katarzyna Rzepka, kl. VI
    - Weronika Zasuń, kl. V

* DWA OGNIE
    - 1 miejsce - kl. III SP, 2 miejsce - kl. II SP, 3 miejsce - kl. I SP
    - 1 miejsce - kl. VI SP, 2 miejsce - kl. V SP, 3 miejsce - kl. IV SP

* PIŁKA NOŻNA
    - 1 miejsce - kl. VI SP, 2 miejsce - kl. VI SP, 3 miejsce - kl. V SP

* OGÓLNA KLASYFIKACJA
    - 1 miejsce - kl. II i III SP, 2 miejsce - kl. I SP
    - 1 miejsce - kl. VI SP, 2 miejsce - kl. V SP, 3 miejsce - kl. IV SP

Impreza została przygotowana i przeprowadzona przez Panią Izabelę Tkaczyńską i uczniów klasy III Gimnazjum.
W przerwie pomiędzy sportowymi zmaganiami uczniowie zostali poczęstowani słodką drożdżówką, natomiast na zakończenie imprezy wszyscy posilili się kiełbaską z grilla.


MEDIA

* Galeria fotografii ze Święta Szkoły '2011
* "Po dwustu latach w Soplicowie" - fragmenty widowiska